NAJAVE

Plovidbena praksa i rad u strojarnici

Code:
PFS002
Study/semester:
  • BS-B - semester 4
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
0 60 2
Ishodi učenja

Nakon uspješnog savladavanja kolegija studenti će ovladati općim znanjima i temeljnim metodama, tehnikama i vještinama upravljanja brodskim strojnim sustavima, glavnim motorom, pomoćnim motorima i generatorima, kotlovima, separatorima, kompresorima, kormilarskim strojem te ostalom opremom na brodu, a koju je moguće prikazati na postojećim simulatorima i dostupnim brodovima, a sve sukladno zahtijevima  STCW konvencije na upravljačkoj razini.

Sadržaj

- Upoznavanje sa dužnostima u slučaju požara i napuštanja broda. Upoznavanje sa sustavima za gašenje požara. Procedura gašenja strojarnice sa sustavom CO2. Rad sa protupožarnom pumpom. Rukovanje s dišnim aparatom i osobnom protupožarnom zaštitnom opremom.

- Upoznavanje s konstrukcijom broda.

- Obavljanje strojarske straže. Predaja i preuzimanje straže. Vođenje dnevnika stroja.

- Rad sa sustavom kaljuže i kaljužnim separatorom. Vođenje knjige o uljima. Rad sa sustavom otpadnih voda i uređajem za obradu otpadnih voda.

- Upoznavanje sa sustavom slatke, pitke i morske vode.

- Upoznavanje sa strukturnim tankovima i načinima mjerenja nivoa.

- Upoznavanja sa sustavom komprimiranog zraka.

- Upoznavanje sa procedurom ukrcaja goriva i sustavom goriva.

- Upoznavanje s radom hidrauličkog sustava; kormilarski uređaj.

- Rad s palubnim uređajima; dizalicama, priteznim i sidrenim vitlom.

- Priprema za upućivanje glavnog motora. Sustavi glavnog motora; sustav mora, rashladne vode, ulja i goriva. Održavanje glavnog motora. Lokalno upravljanje glavnim motorom. Nadzor i kontrola rada glavnog motora.

- Upoznavanje sa glavnom razvodnom pločom. Upoznavanje sa razvodom 380 V, 220 V i 24 V. Načini punjenja i održavanje akumulatora. Upoznavanje sa alarmnim uređajima strojarnice.

- Priprema dizelskih generatora za upućivanje. Upućivanje dizelskih generatora i paralelan rad generatora. Nadzor i kontrola generatora u radu. Napajanje glavne razvodne ploče priključkom s kopna.

- Upoznavanje sa loženim kotlom i kotlom na ispušne plinove.

- Rashladni uređaji.

- Ventilacija strojarnice.

- Klimatizacija broda.

Recommended literature

Ozretić, V.: Brodski pomoćni strojevi i uređaji, SSM, Split, 2004.

Additional literature

Instrukcijske knjige brodskih dvotaktnih i četverotaktnih motora. Instrukcijske knjige brodskog simulatora Konsberg ERS MAN B&W 5L90MC-C L11 VLCC

Način ocjenjivanja
- Download