NAJAVE

Zaštita mora i morskog okoliša

Code:
PFN205
Study/semester:
  • BS-B - semester 5
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 0 2
Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o događanjima s izljevenim uljima i kemikalijama, sustavu obavješćivanja i postupcima u zaštiti mora i obala. Predstaviti sredstva za zaštitu, mogućnosti onečišćenja s plovnih objekata i zakonsku regulativu.
Sadržaj

Procesi s uljima i uljnim izljevima, utjecaj na priobalne djelatnosti, biološki učinci. Sustav obavješćivanja i motrenja, potraga za izljevom i intervencije. Postupci u zaštiti mora, načini čišćenja i uklanjanja ulja i kemikalija iz mora i s obalnog pojasa. Brodovi u opasnosti. Sredstva za zaštitu mora i obala. Sprječavanje zagađenja/onečišćenja s plovnih objekata, spaljivanje otpada i važni brodski dokumenti. Pravna regulativa u zaštiti mora i okoliša, međunarodni propisi. Međunarodna fundacija za naknadu šteta od onečišćenja uljima i propisi Republike Hrvatske o zaštiti mora i morskog okoliša. Razvijanje nacionalnih sustava u djelovanju pri iznenadnim onečišćenjima/zagađenjima mora i okoliša. Organizacija i djelovanje službe za zaštitu mora i morskog okoliša u RH.

Recommended literature

2.   Bićanić, Z.: Zaštita mora i morskog okoliša, Split, 2003.

Additional literature

5.   Domović, D.: Razvitak nacionalnog sustava za spremnost i djelovanje pri iznenadnim onečišćenjima, Atena, 1996. 6.   Grabovac, I.: Zaštita morskog okoliša i pravo broda na ispuštanje nafte, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, XXV, Split, 1998. 7.   Laws, E. A.: Aquatic Pollution, Introductory Text, University of Hawaii, Hawaii, 1993.International Oil Pollution Compensation Funds, Claims Manual, IMO, 1996. 8.   Zaštita okoliša u pravnom sustavu RH, zbirka propisa, Sabor RH, Zagreb, 1995.

Način ocjenjivanja
- Download