NAJAVE

Katedra za strane jezike

Predstojnik zavoda: dr. sc. Adelija Čulić Viskota

Katedra za strane jezike izvodi kolegije: Engleski, Talijanski i Njemački jezik. Nastava stranih jezika održava se za studente preddiplomskog i diplomskog studija na svim Zavodima Fakulteta. Koriste računalima opremljene predavaonice u kojima se izvodi računalom podržana nastava. Cilj katedre je razvijanje sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja na stranom jeziku te razvijati sposobnost za samostalno učenje i uporabu stručne terminologije. Od vitalne su važnosti jezične vježbe koje imaju za cilj razvoj svih oblika komuniciranja na stranom jeziku struke: čitanja, slušanja i razumijevanja, govorenja i pisanja. Djelatnici Katedre se aktivno bave stručnim i znanstvenim radom te sudjeluju na domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarima. Osim toga, članovi Katedre su suradnici na znanstvenim projektima iz područja tehničkih znanosti. Također je značajan doprinos članova Katedre u prevođenju i lektoriranju stručnih i znanstvenih radova iz područja tehničkih znanosti te prijevod dokumenata Fakulteta.