glavni logo pomorskog fakulteta u splitu
Pretraga
Pristupačnost

Javna nabava

Kristina Sladojević, dipl.oec.

Ured: 219

Telefon: 021 619-424

Email: kristina.sladojevic@pfst.hr

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet kao javni naručitelj objavljuje POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA s kojima Pomorski fakultet u Splitu, sukladno odredbama čl.75. do čl.83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

 • CANNA d.o.o. Rendićeva 2, Split, OIB: 71115963463

 • CAROLUS - obrt za usluge prevođenja, Starčićeva 24d, Split, OIB: 76550751388

 • ARHITEKTONSKI URED A1.bk. j.d.o.o., Bijankinijeva 8, Split, OIB: 96011074053

 • NUMEA d.o.o., 4. Gardijske brigade 28, Split, OIB: 87261959036

 • CVJETKO d.o.o., Put Dragovoda 21, Split, OIB: 22817303312

 • CLASSIS d.o.o., Rendićeva 18, Split, OIB: 20211978766

 • RISING STAR j.d.o.o, Petra Kružića 52, Solin, OIB: 23325818962

 • ADESSE d.o.o., Put Jakova Rotonda 5, Seget Donji, OIB: 83738766838

 • GO4IT - obrt, Put Jakova Rotonda 21, Seget Donji, OIB: 51225488313

 • ADRIA 3D Design, Močila 4, Jesenice, OIB: 01817744325

 • Spec. pedijatrijska ordinacija Denis Mladinić-Vulić, Doverska 2A, Split, OIB: 93597858445

 • PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, Split, OIB: 14480721492

 • FIMAR d.o.o., Stepinčeva 16, Split, OIB: 55546012929

 • B-CONSTRUCTIONS d.o.o., Obala N. gusara 12, Ploče, OIB: 49935328255

 • FRANE - obrt za usluge skipera, Braće Radića 7, Mravince, OIB: 17010701805

 • TRUST REVISION d.o.o., Poljička cesta 9, Split, OIB: 79659193945

 • TRUST ACCOUNTING d.o.o, Poljička cesta 9, Split, OIB: 13238273009

Ažurirano: 24. studenog 2021.