Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Javna nabava page banner

Javna nabava

Voditeljica službe

Kristina Sladojević, mr.oec.

Ured: 219

Telefon: 021 619-424

Email: kristina.sladojevic@pfst.hr

Stručna suradnica za poslove nabave

Valentina Zečević, mag.oec.

Ured: 219

Telefon: 021 619-431

Email: valentina.zecevic@pfst.hr

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet kao javni naručitelj objavljuje POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA s kojima Pomorski fakultet u Splitu, sukladno odredbama čl.75. do čl.83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

 • CANNA d.o.o. Rendićeva 2, Split, OIB: 71115963463

 • CAROLUS - obrt za usluge prevođenja, Starčićeva 24d, Split, OIB: 76550751388

 • NUMEA d.o.o., 4. Gardijske brigade 28, Split, OIB: 87261959036

 • CLASSIS d.o.o., Rendićeva 18, Split, OIB: 20211978766

 • RISING STAR j.d.o.o, Petra Kružića 52, Solin, OIB: 23325818962

 • ADESSE d.o.o., Put Jakova Rotonda 5, Seget Donji, OIB: 83738766838

 • GO4IT - obrt, Put Jakova Rotonda 21, Seget Donji, OIB: 51225488313

 • ADRIA 3D Design, Močila 4, Jesenice, OIB: 01817744325

 • ADRIA 4D Design d.o.o.

 • Ordinacija opće med. Sandra Mladinić -Tadin, Trogir, OIB: 92905689626

 • Spec. pedijatrijska ordinacija Denis Mladinić-Vulić, Doverska 2A, Split, OIB: 93597858445

 • MARINEX & CO d.o.o., Stinice 12, Split, OIB: 26321021985

 • FIMAR d.o.o., Stepinčeva 16, Split, OIB: 55546012929

 • TRUST ACCOUNTING d.o.o, Poljička cesta 9, Split, OIB: 13238273009

 • SFAI CROATIA d.o.o., Poljička cesta 9, Split, OIB: 79659193945

 • SWIMINGSTUDIO obrt za savjetovanje, Križanićeva 7, Split, MBO: 98377825

 • BLUE EFFICIENCY d.o.o., Starčevićeva 24d, Split, OIB: 48092546981

 • FACIAL AESTHETICS ZLATKO KLJAJIĆ obrt za usluge, R. Boškovića 19, Split, OIB: 19843071129

Ažurirano: 13. ožujka 2023.