Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Izjava o digitalnoj pristupačnosti page banner

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu PFST), obvezan je osigurati digitalnu pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog Sektora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon o pristupačnosti) objavljen u "Narodnim novinama" (broj 17/2019.), a na snagu je stupio dana 23. rujna 2019. Na temelju članka 9. istog Zakona o pristupačnosti kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, PFST objavljuje ovu Izjavu koja se primjenjuje na mrežne stranice na adresi https://www.pfst.unist.hr

Poduzete mjere

PFST kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinio pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti:

Status usklađenosti

Status usklađenosti mrežnog mjesta:

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti i ima razinu usklađenosti WCAG 2.0 AA.

Status usklađenosti sadržaja:

Sadržaj mrežnih stranica djelomično je usklađen sa Zakonom o pristupačnosti. Neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti odnosi se na dio uredskih dokumenata je u pdf obliku koji su kreirani kao slika, a ne kao tekst (čime nije omogućeno slijepim i slabovidnim osobama mogućnost korištenja sustava za čitanje teksta), dio slika i fotografija koje služe kao ilustracija za objavljene članke nemaju opis sadržaja koji omogućava slijepim osobama razumijevanje na što se slika odnosi.

Nerazmjerno opterećenje:

Za sve navedene neusklađenosti PFST se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti.

Sadržaj koji ne spada pod opseg Zakona o pristupačnosti:

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 1. siječnja 2020. godine., a ne odnose se na postupke u tijeku, PFST kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 15. rujna 2020.

Izjava je posljednji put ažurirana 10. rujna 2022.

Za pripremu ove Izjave PFST je proveo Samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama PFST-a uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje PFST-a putem e-mail adrese:info@pfst.hr

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,

  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,

  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

PFST će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Inspekcijski nadzor

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora PFST-a na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, a u skladu s čl. 12 Zakona o pristupačnosti, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.