Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Zaštita osobnih podataka page banner

Zaštita osobnih podataka

Zakonski okvir

Dokumenti Fakulteta

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Tony Vuković, mag. iur.

Pomorski fakultet u Splitu

Ruđera Boškovića 37

+385 (0)21 619 491

sluzbenik@pfst.hr