glavni logo pomorskog fakulteta u splitu
Pretraga
Pristupačnost

Zaštita osobnih podataka

Zakonski okvir

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Tony Vuković, mag. iur.

Pomorski fakultet u Splitu

Ruđera Boškovića 37

+385 (0)21 619 491

sluzbenik@pfst.hr