Najave

Dokumenti

 

Statut „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu (preuzmi PDF)

 

Rješenje o upisu „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi PDF)

 

Rješenje o upisu promjena „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi PDF)

 

Rješenje o upisu promjena „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi PDF)

 

Financijsko izvješće za 2016. godinu (preuzmi PDF)

Financijsko izvješće za 2017. godinu (preuzmi PDF)

Financijsko izvješće za 2018. godinu (preuzmi PDF)

 

Izvješće o radu za 2015. godinu (preuzmi PDF)

Izvješće o radu za 2016. godinu (preuzmi PDF)

Izvješće o radu za 2017. godinu (preuzmi PDF)

Izvješće o radu za 2018. godinu (preuzmi PDF)