NAJAVE

Maja Račić
Asistent


KONTAKT

E-mail
mracic@pfst.hr
Zavod / služba
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija

Kod Kolegij Studij
PFN321 Integralni i multimodalni transport PM-M, 2 sem.
PFN321 Integralni i multimodalni transport PN-M, 4 sem.
PFP214 Lučko poslovanje PM-M, 2 sem.
PFP214 Lučko poslovanje PN-M, 2 sem.
PFP216 Poslovni informacijski sustavi PN-M, 3 sem.
PFP230 Pomorsko tržište PM-M, 4 sem.
PFP231-128373 Sustavi pomorskog turizma PTJM-B, 6 sem.
PFP310 Poslovni sustavi BS-M, 2 sem.
PFP314 Informacijski menadžment PM-M, 3 sem.