NAJAVE

dr. sc. Ranka Petrinović
Redoviti profesor u trajnom zvanju


KONTAKT

E-mail
ranka.petrinovic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 415
Zavod / služba
Katedra za opće i zajedničke predmete

Kod Kolegij Studij
PFP128-92838 Pomorsko pravo PEIT-B, 4 sem.
PFP128 Pomorsko pravo I PM-B, 2 sem.
PFP128 Pomorsko pravo I PN-B, 2 sem.
PFP128 Pomorsko pravo I PTJM-B, 2 sem.
PFP129 Pomorsko pravo i havarije BS-B, 5 sem.
PFP130-128111 Pomorsko pravo II PM-B, 3 sem.
PFP130 Pomorsko imovinsko pravo IK-B, 1 sem.
PFP130 Pomorsko imovinsko pravo PTJM-M, 2 sem.
PFP133 Prometno pravo PN-M, 1 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PM-M, 2 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PN-M, 2 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PTJM-M, 2 sem.
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu PTJM-M, 4 sem.
PFP130-128111 Pomorsko pravo II PTJM-B, 4 sem.
PFP130-128111 Pomorsko pravo II PN-B, 3 sem.