NAJAVE

Spašavanje na moru

Kod:
PFN204
Studij/semestar:
  • PN-M - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Student će moći samostalno komparativnom analizom dati uvid u pojedina sredstva za spašavanje brodova i stvari. Pojedina sredstva će moći opisati i argumentirati uporabu istih primjerom iz spašavanja. Usporedba različitih sredstava za spašavanje omogućava proračun cijene spašavanja te stjecanje osnovnih znanja da se napravi plan spašavanja.

Kompetencije koje se stječu
Upravljanje, organiziranje, vođenje i djelovanje tijekom spašavanja na moru i pružanje pomoći, uključujući i najsloženiju intervenciju u slučaju velikih i ozbiljnih pomorskih nezgoda i sprječavanju zagađenja mora – umanjivanju posljedica..
Sadržaj

Pojam spašavanja i pomaganja. Gospodarski i pravni aspekti spašavanja pomaganja. Konvencija o spašavanju, 1989. i drugi pravni aspekti. Dokumenti i evidencija, planovi i pomagala. Sigurnost u spašavanju. Meteorološki oceanološki čimbenici. Prijenosna spasilačka oprema. Brodovi, dizalice, sakupljači, pumpe, cilindri, baloni i druga oprema. Stabilnost i plovnost oštećenog objekta. Ronilaštvo u spašavanju. Elektronički uređaji za otkrivanje potonulih objekata. Roboti u spašavanju. Tretman tereta u oštećenom i potonulom brodu. Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša. Sidrenje i privezivanje. Gubitak stabilnosti i plovnosti oštećenog broda. Spašavanje nasukanog, prevrnutog, potopljenog i oštećenog broda. Dizanje potonulih brodova. Spašavanje tankera. Odstranjivanje tereta, posebno opasnih, iz broda, mora i obale. Metoda skrućivanja., sastavljanja, skupljanja, prekrcaja na moru i prijevoza. Tehnologija otklanjanja ulja i štetnih materija. Sprječavanje prodora vode i gašenje požara na brodu, u luci i terminalu i na moru. Tegljenje oštećenog broda. Pomorske nezgode i njihova obilježja, primjeri i analiza. Operacija spašavanja: plan operacije, analiza čimbenika, organizacija i djelovanje.

Preporučena literatura

1.   Hancox, D.: Reed's Comercial Salvage Practice, Thomas Reed Pub. Limited, 1988. 2.   Bićanić, Z.: Zaštita mora i morskog okoliša, Osobna naklada, 2003. 3.   Gošović, S.: Temelji vojnobrodske i podvodne medicine, Split, 2000. 4.   Grabovac, I.: Hrvatsko pomorsko pravo i međunarodne konvencije, Književni krug Split, Split, 1995.

Dopunska literatura

1.   Zec, D.: Sigurnost na moru, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001. 2.   Zec, D.: Traganje i spašavanje, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1992. 3.   Merv, F.: The Basics of Oil spill cleanup. CRC Press LLC, 2001.