NAJAVE

Hidrografsko inženjerstvo

Kod:
PFN322
Studij/semestar:
  • PN-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 5
Kompetencije koje se stječu
Proučavanje organizacijske strukture Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization – IHO)rasčlambom na podsustave uz proučavanje unutrašnjih i vanjskih spona. Također se proučavaju sastavnice IHO-a tj. područne hidrografske organizacije raznih zemalja članica IHO-a. Studenti stječu kompetencije neophodne za rad u sastavnicama IHO-a, posebice u poslovima hidrografske izmjere i reambulacije.
Sadržaj

Organizacijska struktura Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization-IHO). Sastavnice IHO-a. Organizacijska struktura Hrvatskog hidrografskog instituta. Proizvodnja papirnatih i elektroničkih pomorskih karata i navigacijskih publikacija. Hidrografski premjer, definicija, planiranje i provedba. Reambulacija, definicija, planiranje i provedba.

Preporučena literatura

1.   Hydrographic Manual, NOAA, USA, 1976. 2.   Hydrographic Surveying, NOAA, USA, 2002.

Dopunska literatura

1.   N. Bowditch: American Practical Navigator, DMAHC, USA, 1984. 2.   Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 68/98) 3.   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN br. 163/03) 4.   Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (NN br. 162/98)

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje