NAJAVE

Pomorski nautički inženjering

Kod:
PFN216
Studij/semestar:
  • PN-M - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja
  1. Objasniti potrebe, ciljeve i uvjete planiranja luka, terminala, marina, sidrišta i plovnih putova;
  2. Procijeniti utjecaj meteoroloških i oceanoloških parametara;
  3. Utvrditi manevarski prostor; analizirati pomorski promet;
  4. Primijeniti metode proračunu sila za vez plovila;
  5. Učestvovati u timovima pri izradi maritimnih studija, elaborata i projekata za posebne namjene;
  6. Sudjelovati u timovima eksperata vezanih za plovidbu, manevriranje i prostorno projektiranje i uređenje, zaštitu morskog okoliša i sigurnost na moru.

 

Kompetencije koje se stječu
Stjecanje znanja i postupaka o pomorskom planiranju i projektiranju u području plovnih putova, luka i marina, izradom maritimnih studija, elaborata i projekata za posebne svrhe, radom u timovima eksperata vezanih za plovidbu, manevriranje i prostorno projektiranje i uređenje, zaštitu morskog okoliša i sigurnost na moru.
Sadržaj

Pojam pomorsko nautičkog inženjeringa. Pomorski promet. Plovni i plovidbeni putovi. Luke. Vez. Projekt luka I, meteorološki i oceanološki uvjeti, manevarski prostor. Projekt luka II, račun gaza, dubine, otpora, kinetičke energije, potrebe tegljača, brodobrani, kuke, pokazivači gibanja, navigacijsko uređenje. Uređenje plovnog puta. Uređenje sidrišta. Planiranje priveza, uz obalu, uz brod, na plutaču. Planiranje priveza, četverovez na plutaču i obalu, sidrima i užadima. Sidrenje plutajućih platformi, kaveza. Sidrenje i pozicioniranje platformi za istraživanje podmorja. Modeliranje kanala, regulacija plovidbe u kanalima. Uzletišta na vodi, hidroavioni.

Preporučena literatura

1. Kirinčić, J.: Luke i terminali, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2. Dundović, Č., B. Kesić: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.

Dopunska literatura

1. Quinn, A. D.: Design and Construction of Ports and Marine Structures, McGraw-Hill Book Company, 1972.

2. Coastal Engineering Manual(CEM) on CD , Veri-Tech, Inc., Vicksburg,

3. Marine Construction Volumes I and II on CD-ROM, Pile Buck®, Inc.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje