NAJAVE

Poslovanje u brodarstvu

Kod:
PFP213
Studij/semestar:
  • PN-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Ishodi učenja

Definirati zahtjeve koji se u brodarstvu postavljaju zaposlenicima u uredima (brodara i shipmanagement poduzećima) i pomorcima koji na brodovima čine „upravljački tim“, odgovoran za obaljanje svih „brodskih“ poslova i za uspješnost poslovanja u cjelini. Opisati utjecaj raznih čimbenika na poslovanje brodara.

Sadržaj

Tehničko-tehnološke i ekonomske zanačajke glavnih skupina brodova. Organizacija u brodarstvu i organiziranje prijevoznih djelatnosti (brodarska poduzeća u glavnim djelatnostima brodarstva; poduzeća za upravljanje s brodovima; bulkerski, tankerski i kontejnerski prijevoz; suvremeniji modeli organiziranja brodarskih poduzeća i upravljanja na brodovima). Poslovanje brodara u raznovrsnim scenarijima (ekonomski principi poslovanja na vozarinskim tržištima u uvjetima cikličnih i strukturnih promjena; komercijalne kalkulacije putovanja; maksimiziranje prihoda i minimiziranje troškova prema očekivanim troškovima i prihodima, a prema ugovorenim uvjetima za zadana putovanja). Utjecaj raznih čimbenika na poslovanje brodara. Predviđanja i istraživanja vozarinskih tržišta (poznatiji modeli izradbe projekcija; poznatije recentnije projekcije), nabavljanje brodova u funkciji osuvremenjivanja i povećavanja prijevoznih kapaciteta.

Preporučena literatura

M. Batalić: Poslovanje u brodarstvu, autorizirana predavanja, Pomorski fakultet Split, Split, 2005.

Dopunska literatura

1.M. Stopford: Maritime Economics, London, 2000.

R.I. Tallack: Commercial Management for Shipmasters, London, 1996.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje