NAJAVE

Poslovni informacijski sustavi

Kod:
PFP216
Studij/semestar:
 • PN-M - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 3
Ishodi učenja

Studenti će poslije odslušanog i položenog kolegija (ishodi učenja):

 • posjedovati opća i metodološka znanja vezana za suvremene informacijske sustave poduzeća i drugih poslovnih organizacija,
 • moći će primjenjivati misaone vještine potrebne za procjenu i predviđanje događaja u budućnosti poduzeća i drugih poslovnih organizacija,
 • osposobiti će se za analiziranje robno-komercijalnog poslovanja poduzeća i drugih poslovnih organizacija,
 • steći će praktične vještine AVE_ERP sustava.
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje organizacije poslovnih informacijskih sustava, kao i njegovih podsustava: proizvodnje, usluge, nabave, prodaje, sektore poslovnih skladišta, žiro-računa, marketinga, potražnje i ponude.
Preduvjeti za upis
Primjena računala.
Sadržaj

Sistemski pristup. Informacijski sustavi. Podrška poslovnom odlučivanju. Projektiranje informacijskih sustava. Elektroničko poslovanje. Modeliranje. AVE-ERP Sustav.

Preporučena literatura
 1. Ž. Garača: Poslovni informacijski sustavi, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 2. V. Čerić, M. Varga, H. Birolla: Poslovno računovodstvo, Zagreb, 1998.
 3. S. Ivezić-Torbarina: Poslovni informacijski sustav na području informacijskih tehnologija, FSB, Zagreb, 1998.
 4. Ž. Panian: Izazovi elektroničkog poslovanja, Zagreb, 2002.
Dopunska literatura
 1. V. Grbavac: Informatika, Zagreb, 1990.
 2. Z. Milonja: Menadžment i osobno računalo, Zagreb, 1995.
 3. Z. Hrbud i D. Cvrtila: Uredsko poslovanje, Zagreb, 1995.
 4. Ž. Panian: Izazovi elektroničkog poslovanja, Zagreb, 2002.
 5. M.Spremić: Menadžment i elektroničko poslovanje,Zagreb 2004.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje