NAJAVE

Istraživanje pomorskih nezgoda i upravljanje rizikom

Kod:
PFN203
Studij/semestar:
  • PN-M - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje