NAJAVE

Planiranje luka i terminala

Kod:
PFN312
Studij/semestar:
  • PN-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje