NAJAVE

Upravljanje navigacijskim i nadzornim sustavima

Kod:
PFN319
Studij/semestar:
 • PN-M - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 5
Ishodi učenja
 1. Opisati i analizirati klasične i elektroničke navigacijske sustave i uređaje u pomorskoj navigaciji, te sustav podrške brodovima u plovidbi.
 2. Objasniti i interpretirati greške u pomorskoj navigaciji.
 3. Odrediti sustavne greške i distribuciju slučajnih grešaka navigacijskih instrumenata i uređaja.
 4. Ispitivati grešku stajnice i određivati najvjerojatniju poziciju broda.
 5. Interpretirati elemente zbrojene i taktičke navigacije.
 6. Potvrditi upotrebljivost pomoćnih metoda u pomorskoj navigaciji, te upotrebljivost suvremenih elektroničkih pomagala.
 7. Utvrđivati i analizirati distribucije prometa na odgovarajućim pravcima kretanja brodova i zaključivati o vjerojatnosti sudara i nasukanja.
 8. Interpretirati sustave nadzora pomorskog prometa i elemente e-navigacije.
Preduvjeti za upis
/
Sadržaj

Navigacijski instrumenti i uređaji. Greške stajnice i pozicije.Elipsa greške. Izbor najvjerojatnije pozicije sa tri i više stajnica. Greške klasičnih navigacijskih instrumeneata.Točnost stajnice/pozicije u astronomskoj navigaciji. Odnos loksodromskog i ortodromskog azimuta za male, srednje i velike udaljenosti.Određivanje točnosti pozicije dobivenih sustavima elektroničke navigacije.Pozdanost radarskih sustava i AIS sustava. Goniometarski sustavi. Određivanje smjera i pozicije radio-azimutima.ECDIS/ARPA sustavi.Izbor optimalnog kursa/rute.Tehnologije praćenja pomorskog prometa na odabranom području.Sustavi nadzora i regulacije plovidbe. VTS Jadran, VTS Dover. Praćenje brodova i statistička obrada podataka. Statističke i analitičke metode procjene sudara i nasukanja.Modeliranje prometnih tokova i procjena sudara i nasukanja. Određivanje potencijalnog broda sudara. Modeliranje prometnih tokova i procjena sudara i nasukanja. Određivanje potencijalnog broda nasukanja. Modeliranje prometnih tokova i procjena sudara i nasukanja. Upotreba simulacijskih modela u procjeni sudara i nasukanja. IWRAP MK II.

 

Preporučena literatura

1.     I.Jurdana; J. Sušanj: Sustavi elektroničke navigacije, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2013.

2.     Benković, F., i ostali: Terestrička i elektronska navigacija, Hidrografski institut ratne mornarice, Split, 1986.

3.     Mazaheri, A.: Probabilistic modeling of ship grounding, Helsinki University of tehnology-Faculty of Engineering and Architecture, 2009.

4.     Lušić, Z.: Procjena broja sudara brodova pri križanju plovidbenih putova, Naše more 52 (5-6), 2005.

Dopunska literatura
 1. Kos, S.; Zorović, D.; Vranić, D.: Terestrička i elektronička navigacija,fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.
 2. Kristiansen, S.: Maritime Transportation: Safety Management and Risk Analysis, Elsevier-Butterworth-Heinemann, 2005
 3. Bowditch, N.: The American Practical Navigator, National Imagery And Mapping Agency, Maryland, 2002.
 4. P. Čumbelić: Astronomska navigacija II, Pomorski fakultet Dubrovnik, 1990.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje