NAJAVE

Financiranje u brodarstvu

Kod:
PFP217
Studij/semestar:
  • PN-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 3
Ishodi učenja

Definirati značaj financiranja u brodarstvu. Opisati izvore i načine financiranja nabavljanja brodova. Analizirati financijske transakcije pri nabavci novih i rabljenih brodova. Opisati jamstva i osiguranja u poslovima financiranja nabavljanja brodova.

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja iz posebnog područja financiranja u brodarstvu, neophodna kod osoba odgovornih za uspješnost poslovanja glavnih gospodarskih pomorskih djelatnosti.
Preduvjeti za upis
Ekonomija za menadžere I i II
Sadržaj

Općenito o ulaganjima u brodarstvu. Financiranje gradnje novih brodova iz javnih izvora i komercijalnih banaka. Financiranje nabavljanja rabljenih brodova i izvori sredstava. Osnovni elementi kreditnog posla i kupoprodaja rabljenih brodova. Razlozi kupoprodaje rabljenih brodova. Načini financiranja. Kamate i glavnica, njihova otplata. Prilagodba servisiranja duga očekivanom priljevu sredstava. Analiza financijskih transakcija pri kupoprodaji brodova. Osnovna načela i uvjeti. Predviđanje priljeva iskorištavanjem brodova, Troškovi poslovanja, analiza računa dobiti i gubitka, servisiranje duga, rizici, jamstva. Dokumentacija financijskih transakcija i izvedba tih transakcija. Ugovori o kreditu, zadužnice, hipoteke na brodovima, ustup prava iz ugovora o osiguranju broda, deponiranje dionica, druga jamstva. Modeli izvedbi transakcija.

Preporučena literatura

1.   Batalić, M., Financiranje u brodarstvu, autorizirana predavanja, VPŠ Split, 2004.

Dopunska literatura

1.   Stopford, M., Maritime Economics, Routledge, London, 2000. 2.   Paine, F., The Financing of Ship Acquistions, Coulsdon, 1989.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje