Najave

Na Pomorskom fakultetu u Splitu instalirani novi simulatori

U okviru projekta “Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta, KK.01.1.1.02.0018“ financiranog sredstvima EU na Pomorskom fakultetu u Splitu instalirani novi simulatori

 

1. Full Mission Simulator Diesel električne propulzije sa dual fuel motorima (DFDE)

 

U okviru projekta “Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta, KK.01.1.1.02.0018“ financiranog sredstvima EU, Zavodu za brodostrojarstvo Pomorskog fakulteta u Splitu isporučen je Wartsilin Full mission simulator strojarnice broda s dizel električnom propulzijom na dvojno gorivo.

 fm simulator 2019cb

Riječ je o suvremenom simulatorskom sustavu namjenjenom istraživanjiu i optimizaciji brodskih pogonskih sustava tipičnih za novije LNG brodove kao i velike brodove za kružna putovanja. Simulator nadalje pruža mogućnosti modeliranja i proučavanja procesa pogona i međusobne interakcije brodske posade u slučajevima ekstremnih radnih uvjeta i izvanrednih situacija koje mogu ugroziti ljudski život, okoliš i imovinu. Nabavka ovog simulatora također će imati značajan utjecaj i na studente Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te fakulteta partnera, koji će imati mogućnost istraživanja i osmišljavanja projekata u sklopu svog studija, što će značajno poboljšati njihovo znanje u području primjena alternativnih goriva u brodskim pogonskim sustavima, što će u konačnici posebno značajno doprinijeti cijelom društvu u cjelini, kao i gospodarskom i javnom sektoru u kojem će kasnije biti zaposleni.

 

Simulator se sastoji od instruktorske stanice koja modelira početna stanja sustava, kontrolira rad simulatora, prati parametre rada, uvodi greške u pogonu i na kraju analizira simulaciju sumirajući više setova podataka o potrošnji goriva, efikasnosti pogona, ispušnim plinovina i česticama i slično. Upravljanje simulatorom odvija se putem ekrana osjetljivih na dodir, pomoću kojih su prikazani svi sustavi strojarnice kao i virtualna 3D okolina strojarnice. Glavna mjesta upravljanja sustavima strojarnice su konzola nadzorne sobe strojarnice, glavna električna rasklopna ploča i lokalna mjesta upravljanja koja po odabiru mogu predstavljati bilo koji sustav strojarnice. Prostor strojarnice, kao i dijagrami sustava prikazani su na četiri velika interaktivna ekrana.

 

Arhitektura simulatora bazira se na LNG brodu membranskog tipa tankova tereta kapaciteta 170 000 m3 slijedećih pogonskih karakteristika :

  1. Dva glavna porivna el.motora ukupne snage 23 400 kW, 652 o / min;
  2. Dva frekvencijska konvertora raspona snage od 3 do 27 MVA i izlazne frekvencije od 0 do 75 Hz;
  3. Dva reduktora 652/81 o / min; + dva fiksna propelera
  4. Četiri visokonaponska generatora 6600V, 3Ph ,60 Hz ukupne snage 35000 kWA
  5. Jedan turbogenerator 6600V, 3Ph ,60 Hz snage 1800 kW
  6. Četiri propulzijska transformatora od po 6750 kVA
  7. Dvije visokonaponske i dvije niskonaponske rasklopne ploča
  8. Dva glavna transformatora 6600/450V
  9. Četiri motora tipa MAN diesel & turbo SE L51/60DF ukupne snage 36700 kW, 514 o/min za pogon visokonaponskih generatora.

 

Motori koriste prirodni plin s konstantnim brojem metana koji je veći ili jednak 80 u izmjeničnom modu bez prekida s dizelskim gorivom (MDO, MGO i HFO) te zadovoljavaju normu Tier III u plinskom režimu rada.

 

2. Nadogradnja postojećeg velikog mosta nautičkog Full Mission Simulatora

 

U okviru projekta “Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta, KK.01.1.1.02.0018“ financiranog sredstvima EU, na Zavodu za nautiku Pomorskog fakulteta u Splitu nadograđen je sustav nautičkih simulatora s dva dodatna manja mosta načelno namjenjena za simuliranje rada tegljača, s VTS simulatorom s GMDSS simulatorom, dodatnim vizualizacijskim kanalima za veliki most uključujući interaktivni ekran za ECDIS stanicu, te softwerski modul za simuliranje rada ribarice te sustav glasovnog povezivanja mostova.

 

Dodatna oprema i nadogradnja postojećeg sustava omogućiti će funkcionalno umrežavanje nautičkih simulatora za simuliranje i rekonstrukciju različitih situacija na moru, a cilju ispitivanja ponašanja zapovjednika i časnika na mostu, timskog rada posade broda, simuliranja najsloženijih situacija na moru, ispitivanja različitih prostornih ograničenja na sigurnost manevriranja broda, te praćenja zahtjeva u obrazovanju pomoraca prema najvišim svjetskim standardima.

 

Voditelj projekta 3F za Pomorski fakultet

Izv.prof. dr.sc. Ivan Komar, dipl.ing

 

<p>U okviru projekta “Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta, KK.01.1.1.02.0018“ financiranog sredstvima EU na Pomorskom fakultetu u Splitu instalirani novi simulatori </p>