Najave

Odluka o participacijama školarina i naknada za akademsku godinu 2019./2020.

Ovom odlukom se utvrđuje visina participacije školarine te naknada za akademsku 2019./2020. Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.