Najave

Rang lista za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rang listi za mobilnost osoblja na temelju Erasmus+ natječaja objavljenog 16. rujna 2019. godine.

 

Odluka se nalazi u dokumentu u privitku.