Najave

Ispravak Natječaja objavljenog 05. studenog 2019. godine

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet objavljuje

 

ISPRAVAK NATJEČAJA

 

za izbor pod točkom 2. objavljenog dana 05. studenog na stranicama Pomorskog fakulteta u Splitu, a koji treba glasiti:

 

2. jednog nastavnika u naslovnom znanstveno–nastavnom zvanju docent u znanstvenom području humanističke znanosti, polje filologija, grana anglistika

 

Tekst ostalog dijela Natječaja ostaje nepromjenjen.