Najave

Obavijest o IZMJENAMA RASPOREDA

Zbog prilagodbe preporukama HZJZ-a i Sveučilišta uslijed novonastale situacije sa epidemijom COVID-19 došlo do promjena u rasporedu održavanja nastave za sve preddiplomske i diplomske studije. Mole se svi studenti da redovito provjeravaju mrežne stranice Fakulkteta.

  1. Raspored preddiplomskog studija
  2. Raspored diplomskog studija