Najave

Javni razgovor o temi doktorske disertacije - Danijel Pušić

Javni razgovor (obrana teme) doktorske disertacije doktoranda Danijela Pušića pod naslovom:

"Determining nautical anchorage locations using multicriteria analysis"

održat će se u petak, 11. lipnja 2021. godine u 12:00 sati u vijećnici Fakulteta.

 

Više informacija pronađite u dokumentu u privitku.