Najave

Rang lista za Erasmus+ mobilnost studenata u ljetnom semestru AG 2021./2022.

Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rang listi za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

 

Odluka se nalazi u dokumentu u privitku.