Najave

Popis gospodarskih subjekata s kojima Pomorski fakultet u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet kao javni naručitelj objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 s kojima Pomorski fakultet u Splitu, sukladno odredbama čl.75. do čl.83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

 1. CANNA d.o.o. Rendićeva 2, Split, OIB: 71115963463
 2. CAROLUS - obrt za usluge prevođenja, Starčićeva 24d, Split, OIB: 76550751388
 3. ARHITEKTONSKI URED A1.bk. j.d.o.o., Bijankinijeva 8, Split, OIB: 96011074053
 4. NUMEA d.o.o., 4. Gardijske brigade 28, Split, OIB: 87261959036
 5. CVJETKO d.o.o., Put Dragovoda 21, Split, OIB: 22817303312
 6. CLASSIS d.o.o., Rendićeva 18, Split, OIB: 20211978766
 7. RISING STAR j.d.o.o, Petra Kružića 52, Solin, OIB: 23325818962
 8. ADESSE d.o.o., Put Jakova Rotonda 5, Seget Donji, OIB: 83738766838
 9. GO4IT - obrt, Put Jakova Rotonda 21, Seget Donji, OIB: 51225488313
 10. ADRIA 3D Design, Močila 4, Jesenice, OIB: 01817744325
 11. Spec. pedijatrijska ordinacija Denis Mladinić-Vulić, Doverska 2A, Split, OIB: 93597858445
 12. PLOVPUT d.o.o., Obala Lazareta 1, Split, OIB: 14480721492
 13. FIMAR d.o.o., Stepinčeva 16, Split, OIB: 55546012929
 14. B-CONSTRUCTIONS d.o.o., Obala N. gusara 12, Ploče, OIB: 49935328255
 15. FRANE - obrt za usluge skipera, Braće Radića 7, Mravince, OIB: 17010701805
 16. TRUST REVISION d.o.o., Poljička cesta 9, Split, OIB: 79659193945
 17. LOYALITY ACCOUNTING d.o.o., Poljička cesta 9, Split, OIB: 48578851552

 Datum objave: 24. svibnja 2022.

 

 

EOJN Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.

 

Obrazac ZAHTJEVNICA

Naputak za postupanje prilikom nabave roba i usluga (PDF)

Uputa o provedbi odredbi čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (PDF)