Najave

Arhiva

BAGATELNA NABAVA - Pozivi na nadmetanje

Poziv na dostavu ponude za nabavu, instalaciju i montažu radio komunikacijskog (GMDSS) simulatora

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
 4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 5. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 05.07.2016.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu, instalaciju i montažu videokonferencijske opreme u sklopu projekta Pomorski menadžment za 21. stoljeće

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 08.02.2016.

 

Poziv na dostavu ponude za izradu i montažu rolo zavjesa (sjenila) za učionice, kabinete i urede Pomorskog fakulteta na lokaciji objekta "Zgrada Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 04.02.2016.

 

Poziv na dostavu ponude - usluge putničke agencije za organizaciju avio prijevoza, hotelskog smještaja i lokalnog prijevoza na studijskom putovanju u Valenciju (Španjolska), u sklopu projekta Pomorski menadžment za 21. stoljeće

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Obavijest o odabiru ponude

 Datum objave: 18.11.2015.

Poziv na dostavu ponude za izvođenje elektroinstalacijskih radova u dijelu prostorija Pomorskog fakulteta u sklopu objekta "Zgrada Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Nacrti
 3. Troškovnik
 4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 5. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 07.09.2015.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu Usluge čišćenja

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 08.07.2015.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik uredskog materijala
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 29.06.2015.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu tonera i tinta

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 13.05.2015.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 04.06.2014.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu Usluge čišćenja

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Obavijest o odabiru ponude

Datum objave: 26.09.2014.