Najave

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Pomorski fakoltet Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu PFST), obvezan je osigurati digitalnu pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog Sektora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon o pristupačnosti) objavljen u „Narodnim novinama" (broj 17/2019.), a na snagu je stupio dana 23. rujna 2019. Na temelju članka 9. istog Zakona o pristupačnosti kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, PFST objavljuje ovu Izjavu koja se primjenjuje na mrežne stranice na adresi https://www.pfst.unist.hr

 

Poduzete mjere

PFST kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinio pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti:

  1. Imenovana je osoba zadužena za digitalnu pristupačnost
  2. Imenovan je povjerenik za rad sa studentima s invaliditetom
  3. Održava se edukacija osoblja po pitanju digitalne pristupačnosti

 

Status usklađenosti

Status usklađenosti mrežnog mjesta:

  1. Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti i ima razinu usklađenosti WCAG 2.0 AA.

Status usklađenosti sadržaja:

  1. Sadržaj mrežnih stranica djelomično je usklađen sa Zakonom o pristupačnosti. Neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti odnosi se na dio uredskih dokumenata je u pdf obliku koji su kreirani kao slika, a ne kao tekst (čime nije omogućeno slijepim i slabovidnim osobama mogućnost korištenja sustava za čitanje teksta), dio slika i fotografija koje služe kao ilustracija za objavljene članke nemaju opis sadržaja koji omogućava slijepim osobama razumijevanje na što se slika odnosi.

Nerazmjerno opterećenje:

  1. Za sve navedene neusklađenosti PFST se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti.

Sadržaj koji ne spada pod opseg Zakona o pristupačnosti:

  1. U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 1. siječnja 2020. godine., a ne odnose se na postupke u tijeku, PFST kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 15. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave PFST je proveo Samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama PFST-a uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje PFST-a putem e-mail adrese: info@pfst.hr

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  1. vaše ime i e-mail adresu,
  2. adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
  3. opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

PFST će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

 

Inspekcijski nadzor

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora PFST-a na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, a u skladu s čl. 12 Zakona o pristupačnosti, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.