Najave

Plaćanje školarine

Kreirano Petak, 21 Rujan 2018 15:43

Prilikom popunjavanja uplatnice za školarinu i upisninu trebate imati svoj OIB.

Školarinu od 8000,00 kuna i I. ratu od 4000,00 (koja se plaća odmah) treba popuniti ovako

IBAN Fakulteta HR1524920081100057850

u rubrici Model upisati HR67

u rubrici Šifra namjene STDY

u rubriku poziv na broj upisujete svoj OIB-2018-1

 

Izgled popunjene uplatnice

skolarina 8k 18 19 cb 71eab

skolarina 4k 18 19 cb 3bd0f

 

Upisninu od 350,00 kuna treba popuniti ovako

IBAN Fakulteta HR1524920081100057850

u rubrici Model upisati HR67

u rubrici Šifra namjene STDY

u rubriku poziv na broj upisujete   svoj OIB-2018

 

Izgled popunjene uplatnice

upisnina 18 19 cb ca3b2

 

Napomena:

Studenti koji plaćaju školarinu u dvije rate trebaju voditi računa da prilikom upisa prilože popunjen i protokoliran (potpisan i pečatiran od strane Fakulteta) Ugovor