Najave

Promjena rasporeda

Kreirano Petak, 15 Studeni 2019 17:01

Došlo je do promjene rasporeda za slijedeće smjerove/godine:

  1. PTJM (Pomorske tehnologije jahta i marina) - Preddiplomski - 1., 3. i 5. semestar
  2. PM (Pomorski menadžment) - Preddiplomski - 3. i 5. semestar
  3. PM (Pomorski menadžment) - Diplomski - 3. semestar
  4. PN (Pomorska nautika) - Preddiplomski - 5. semestar

Nove verzije rasporeda dostupne su na mrežnim stranicama.