Najave

Obavijest o terminima za podnošenje zamolbi

Kreirano Petak, 12 Lipanj 2020 11:15

Obavještavaju se studenti da je izvršena dopuna Pravilnika o studiranju i da trebaju voditi računa o pojedinim datumima koji su važni prilikom pisanja zamolbi.

 

ZAMOLBA ZA PROMJENU STATUSA podnosi se do kraja upisa u više godine

 

ZAMOLBA ZA MIROVANJE AKADEMSKE GODINE podnosi se do kraja ljetnog ispitnog roka tekuće akademske godine odnosno 20. srpnja 2020.

 

ZAMOLBE ZA PRIJELAZ SA DRUGOG SRODNOG VISOKOG UČILIŠTA podnosi se do 1. rujna tekuće godine

 

ZAMOLBA ZA PROMJENU STUDIJA podnosi se do 15. rujna tekuće godine