Najave

Izjava o pohrani ocjenjenog rada (formular F10)

Obavještavaju se studenti da prije prijave Završnog/Diplomskog rada na šalter studentske službe trebaju popuniti formular F10 (Izjava o pohrani ocjenjenog rada) koji će zajedno s tvrdo ukoričenim uvezom i cd-om odnijeti u Knjižnicu.

 

Kad Knjižnica ovjeri tvrdo ukoričeni uvez student može prijaviti Završni/Diplomski rad na šalter studentske službe.

 

Izjava o pohrani ocjenjenog rada (formular F10) PREUZMI