Najave

Radno vrijeme referade

 

Referada za preddiplomske studje

 

Radno vrijeme referade za preddiplomske studije je od 10:00 do 13:00.

Sve informacije na tel. 619-415 i 619-416.

 

 

Referada za diplomske studje

 

Radno vrijeme referade za diplomske studije je od 10:00 do 13:00.

Sve informacije na tel. 619-414.