Najave

Suradnja

 

Pomorski fakultet u Splitu promovira razne oblike suradnje: uključivanja u međunarodne projekte, programe i asocijacije, a poseban naglasak se stavlja na međunarodnu mobilnost studenata, nastavnika, istraživača i osoblja kroz razne programe od kojih je najznačajniji Erasmus.

Kroz program Erasmus ostvaruje sve bogatija razmjena studenata, tako da naši studenti imaju priliku vidjeti kako studiranje izgleda izvan Hrvatske,bilo kroz osobno iskustvo bilo preko stranih dolaznih studenta. Također jača razmjena stručnjaka i predavača s drugim ustanovama.

Pomorski fakultet u Splitu član je Međunarodnog udruženja pomorskih sveučilišta (International Association of Maritime Universities - IAMU). Možemo se pohvaliti i mnogobrojnim bilateralnim sporazumima s inozemnim i domaćim ustanovama.

 

Popis suradnih ustanova

 1. Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg, Rusija
 2. Antipiros d.o.o.
 3. Batumi Navigation Teaching University, Gruzija
 4. Bureau Veritas Croatia d.o.o
 5. CMA CGM S.A., Marseille, France
 6. Državni hidrometeorološki zavod
 7. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 9. Fakultet za promet i pomorstvo Sveučilišta u Ljubljani, Portorož, Slovenija
 10. Hrvatski hidrografski institut, Split
 11. Hrvatski Registar Brodova
 12. Institut za elektrotehniku Končar d.d.
 13. IVA Shipping Ltd.
 14. Jadrolinija d.o.o.
 15. Jadroplov d.d.
 16. Latvian Maritime Academy, Riga, Latvija
 17. Lučka kapetanija Split
 18. Lučka uprava Split
 19. Luka Split d.d.
 20. Marina Kaštela d.o.o.
 21. Marina Trogir d.o.o.
 22. Maritime University of Szczecin, Poljska
 23. Matadura d.o.o.
 24. Moscow State Academy of Water Transport, Rusija
 25. Nautički centar Komiža d.o.o.
 26. NYK Shipmanagement Pte. Ltd., Tokyo, Japan
 27. Pasat d.o.o.
 28. Plovput d.o.o.
 29. Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Gdynia, Poljska
 30. Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
 31. Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora
 32. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 33. Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku
 34. Socius Ltd.
 35. Sonata d.o.o.