Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Poslijediplomski sveučilišni studij Tehnologije u pomorstvu page banner

Poslijediplomski sveučilišni studij Tehnologije u pomorstvu

Pomorski fakultet u Splitu izvodi poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij u svrhu stjecanja stupanja doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti polja tehnologija prometa i transport.

Poslijediplomski studij traje tri akademske godine (šest semestra) i njegovim završetkom se stječe 180 ECTS bodova.

Poslijediplomski sveučilišni studij Tehnologije u pomorstvu je zamišljen kao redoviti studij s punim opterećenjem doktoranada, ali se može izvoditi i kao studij s dijelom radnog vremena.

Studijski program sveučilišnog poslijediplomskog studija Tehnologije u pomorstvu usklađen je s preporukama Europskog udruženja za obrazovanje inženjera SEFI (European Society for Engineering Education). Studenti koji se upisuju temeljem poziva moraju prije upisa izabrati mentora i područje istraživanja.

Tijekom studija naglasak je na istraživačkom radu za kojeg doktorand zajedno s mentorom izrađuje plan istraživanja. Nastava se sastoji od dva obvezna i tri izborna predmeta. Školarina se koristiti za istraživački rad studenta i za plaćanje troškova studija.

Doktorand stječe kompetencije najviše razine prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), a odnose se na kreiranje i vrednovanje novih činjenica u dijelu područja znanstvenih istraživanja što dovodi do pomicanja granica znanja. Također razvija socijalne vještine te samostalnost i odgovornost u radu.

Završetkom studija i stjecanjem akademskog naziva doktora znanosti omogućuje se daljnje obrazovanje na postdoktorskim tečajevima, studijima i usavršavanjima.

Program doktorskog studija početak je znanstveno istraživačkog puta za mlade znanstvenike.