Pretraga
enJezik
Pristupačnost

Doktorirao Ladislav Stazić!

Doktorirao Ladislav Stazić!

Obranom doktorske disertacije pod naslovom „A Proactive Approach to Maintenance and Spare Parts Planning for Marine Mechanical Systems“ dana 25. travnja 2024. godine na Pomorskom fakultetu u Splitu Ladislav Stazić je završio doktorski studij i tim činom stekao akademski stupanj doktora znanosti.

Mentor pri izradi doktorske disertacije bio je dr. sc. Nikola Račić, redoviti profesor na Pomorskom fakultetu, a komentorica dr. sc. Tatjana Stanivuk, također redovita profesorica Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije su činili:

  • doc. dr. sc. Đorđe Dobrota - (Pomorski fakultet, Split) ‐ predsjednik

  • prof. dr. sc. Peter Vidmar - (Pomorski fakultet Svečilišta u Ljubljani, Slovenija) – član

  • prof. dr. sc. Mate Jurjević - (Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel) - član

  • prof. dr. sc. Igor Vujović (Pomorski fakultet, Split) – zamjenski član

Čestitamo u ime svih zaposlenika Pomorskog fakulteta!

Galerija

Vezane vijesti