Pretraga
enJezik
Pristupačnost

Interni natječaj za upis izbornog predmeta STRUČNA PRAKSA –  REZULTATI

Interni natječaj za upis izbornog predmeta STRUČNA PRAKSA –  REZULTATI

Rezultati internog natječaja za upis izbornog predmeta STRUČNA PRAKSA za ak.god. 2023./24. koji je objavljen 07.09.2023. na mrežnim stranica Fakulteta, prikazani su u tablici ispod:

Ako iz bilo kojeg razloga student neće upisati, tj. obavljati, praksu u nastavnoj bazi u koju je dodijeljen OBAVEZNO to treba javiti prodekanu Kataliniću na mail (marko.katalinic@pfst.hr) najkasnije do utorka 19.09.2023. u 15h.

Daljnje upute oko organizacije prakse i dogovora s Nastavnim bazama biti će poslane na mail.

Studenti koji su ostvarili pravo, trebaju prilikom upisa na referadi imati sa sobom kopiju odluke u prilogu.

Vezane vijesti