Pretraga
enJezik
Pristupačnost

Održana radionica u sklopu MareLaw projekta u Barceloni, Španjolska

Održana radionica u sklopu MareLaw projekta u Barceloni, Španjolska

Radionica pod nazivom „Harmonisation of maritime law courses“ u sklopu MareLaw projekta održana je 16. i 17. travnja 2024. u Barceloni na Faculty of Nautical Studies, Universitat Politècnica de Catalunya. Tijekom prvog dana radionice projektni partneri sa Sveučilišta u Splitu, Technical University of Catalunya i Riga Technical University analizirali su dosadašnje projektne aktivnosti i izrađene nastavne materijale. Pored toga, uzimajući u obzir razlike u nacionalnim pravima pojedinih država, napravljen je i sažetak nacionalnog zakonodavstva, kako bi se isti na odgovarajući način uključio u nastavne materijale. Tijekom drugog dana radionice projektni partneri su pripremali smjernice za usklađivanje kolegija pomorskog prava na svim partnerskim sveučilištima. Na kraju održane radionice napravljen je plan za nadolazeće projektne aktivnosti.

Projekt Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students - MareLaw (No. 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031) je sufinanciran sredstvima programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Partnerstva za suradnju (za područje visokog obrazovanja).

Vezane vijesti