Pretraga
enJezik
Pristupačnost

Otišao je naš Zoran Mikelić

Otišao je naš Zoran Mikelić

Dana 13. siječnja 2024. godne napustio nas je kapetan Zoran Mikelić, dipl. ing., dugogodišnji predavač, djelatnik i suradnik našeg Fakulteta.

Rođen je 18. veljače 1960. u Splitu gdje je završio Pomorsku školu, nautički smjer 1978. godine. Na Pomorskom fakultetu je zatim 1993. godine stekao diplomu inženjera pomorskog prometa.

Odmah nakon mature ukrcao se na brodove Jadranske slobodne plovidbe (Jadroplov) gdje je ostao, s kraćim prekidima radi studija, sve do 1988. kada prelazi na Hidrografski institut te potom Pomorsku školu u Splitu.

Na Pomorskom fakultetu je zaposlen od 2012. godine kao predavač na kolegijima nautičkog smjera.

Jedan je od osnivača i prvi predsjednik „ALUMNI“ udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu od 2015. do 2019. godine.

Obitelji Mikelić iskrena sućut,

Zaposlenici Pomorskog fakulteta u Splitu.