Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Ciljevi i djelatnost page banner

Ciljevi i djelatnost

Sukladno čl. 9. i 10. Statuta ALUMNI – Pomorski fakultet u Splitu, ciljevi i djelatnost udruge su sljedeći:

 • očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu,

 • uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta i njegovih studenata nakon završenog studija,

 • povezivanje bivših studenata Fakulteta i izgradnja međusobnih odnosa povjerenja,

 • skrb za razvitak i napredak Fakulteta,

 • promicanje ugleda pomorske struke,

 • utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja o svim bitnim pitanjima pomorstva i srodnih područja,

 • poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u zemlji i inozemstvu,

 • poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta i gospodarskih subjekata te institucija u kojima rade bivši studenti Fakulteta,

 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji,

 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama,

 • uspostavljanje suradnje sa sličnim udrugama bivših studenata te drugim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je područje obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Udruga će ostvarivati ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje su vezane uz pomorstvo i srodna područja,

 • prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge,

 • organiziranje predavanja o aktualnim temama u pomorstvu i srodnim područjima,

 • razmjena strukovnih iskustava među članovima Udruge,

 • pružanje informacija nastavnicima Fakulteta temeljem pojedinačnih iskustava iz pomorske prakse,

 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, postignućima njenih članova i o zbivanjima u struci,

 • izvještavanje o djelatnostima Fakulteta povezanih s profesionalnim razvojem članstva,

 • izdavanje stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija te glasila Udruge,

 • pomaganje Fakultetu u prikupljanju donacija radi unapređenja znanstvene i stručne djelatnosti,

 • realiziranje različitih programa i projekata iz područja pomorstva,

 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta,

 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge,

 • pružanje iskustvenih informacija o studiranju potencijalnim studentima Fakulteta,

 • suradnja sa Studentskim zborom Fakulteta i Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu,

 • nagrađivanje najboljih studenata Fakulteta,

 • organiziranje susreta apsolvenata Fakulteta s rukovodećim kadrom na brodovima te s istaknutim djelatnicima u pomorstvu – članovima Udruge,

 • pomaganje studentima i mladim diplomantima te poticanje njihovog stručnog rada i usavršavanja,

 • poticanje, pomaganje i organiziranje različitih oblika druženja članova, nastavnika i studenata, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike druženja,

 • organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udrugama,

 • organiziranje i obilježavanje važnih obljetnica Fakulteta,

 • obavljanje drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz članka 9. Statuta.