glavni logo pomorskog fakulteta u splitu
Pretraga
Pristupačnost

Studentske udruge

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata visokog učilišta. Visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost, pružati im administrativno-tehničku pomoć, te osigurati zakonitost rada studentskog zbora, zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u izborima.

Studentski zbor na visokom učilištu:
  • bira studentske predstavnike u vijeće i druga tijela visokog učilišta,

  • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,

  • donosi plan i program rada studentskog zbora,

  • imenuje studentskog pravobranitelja,

  • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,

  • predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,

  • potiče izvannastavne aktivnosti studenata,

  • donosi opće akte studentskog zbora, ako Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,

  • obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.