Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Dokumenti kvalitete page banner

Dokumenti kvalitete

Međunarodni standardi

Ideja na europskoj razini je da se u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA-European Higher Education Area) primjenjuju jednaki standardi i pravila za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te se u tu svrhu od strane nadležnih udruga izdaju važni dokumenti.

Nacionalna razina osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Institucionalna razina osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Pravilnici
Priručnici