Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Kvaliteta page banner

Kvaliteta

Pomorski fakultet, kao sastavnica Sveučilišta u Splitu, koje je javno sveučilište, doprinosi društvu razvijanjem visokoškolskog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, te znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na osnovi visokih standarda izvrsnosti, etike i morala. Pomorski fakultet primarno djeluje u znanstvenom području tehničkih znanosti, i to u polju tehnologija prometa i transport, što predstavlja njegovu specifičnost. Istodobno Fakultet interdisciplinarno doprinosi i drugim znanstvenim područjima i poljima, povezujući ih sa pomorstvom.

Misija

Misija Pomorskog fakulteta je obrazovanje studenata i izobrazba pomoraca. Pomorski fakultet temeljni smisao i cilj svoga postojanja prepoznaje u dobrobiti svojih studenata, pružajući im kvalitetno visokoškolsko obrazovanje na svim razinama: prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj, kao i obrazovanje pomoraca po posebnom programu u sklopu cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbi pomoraca. Na Pomorskom se fakultetu obrazovanje izvodi na osnovi akreditiranih studijskih programa a izobrazba pomoraca na osnovi dobivenih dopusnica. Ovi se studijski programi neprekidno i sustavno usklađuju sa stanjem znanosti i pomorskih tehnologija, kao i zahtjevima nacionalnih, europskih i globalnih propisa u pomorstvu.

Vizija

Pomorski fakultet postat će jedna od četiriju vodećih sastavnica Sveučilišta u Splitu po razini zaposlenosti svojih završenih studenata u vlastitoj struci, koju određuje smjer obrazovanja i postignuta razina. Fakultet će neprekidno prilagođavati upisne kvote i voditi računa o njima, te tako stalno dobivati dobre i zainteresirane studente. Fakultet će biti prepoznat kao atraktivan i poticajan poslodavac za nastavno i znanstveno-istraživačko osoblje, koje, nakon stjecanja potrebnog iskustva, na njega prelazi iz gospodarstva, drugih sastavnica Sveučilišta u Splitu ili drugih Sveučilišta. Pomorski fakultet će se opremiti znanstveno-istraživačkom laboratorijskom opremom, na kojoj se izvode primijenjena i razvojna znanstvena istraživanja, od kojih će se veliki dio ugovoriti s pomorskim gospodarskim subjektima. Rezultati istraživanja objavljivat te se pretežito u vlastitom prestižnom i međunarodno prepoznatom znanstvenom časopisu i na vlastitim znanstvenim skupovima. Nastava će se izvoditi koristeći najsuvremeniju tehnologiju, koja uključuje školske brodove, pomorske simulatore, kao i najsuvremeniju računalnu programsku opremu, u suradnji s visoko stručnim osobljem iz nastavnih baza. Fakultet će neprekidno širiti i razvijati pomorske i vojne studijske programe koje će nuditi svojim budućim studentima. Stečene diplome bit će globalno priznate u pomorskom svijetu. Završeni studenti će se brzo zapošljavati u struci birajući najpovoljnijeg poslodavca, ili pokretanjem vlastitih tvrtki unutar poduzetničkog inkubatora Sveučilišta, ili potpuno samostalno, a sve to na osnovi kompetencija, vještina i znanja stečenih na Fakultetu.