glavni logo pomorskog fakulteta u splitu
Pretraga
Pristupačnost

Osiguravanje kvalitete

Kvaliteta

Kvaliteta visokog obrazovanja dinamična je kategorija u čijoj biti se nalazi težnja k stalnom unapređenju svih procesa i njihovih ishoda.

Uz pojam kvalitete usko je vezan pojam kulture kvalitete i unapređenja kulture kvalitete. Kultura kvalitete vezana je uz širenje primjera dobre prakse na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Prvenstveno to se odnosi na poticanje usvajanja i unapređenja standarda, kriterija i transparentnosti u radu te dobre povezanosti države i gospodarstva s visokim obrazovanjem i znanosti.

Sustav osiguravanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Splitu

Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete poštujući odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Statuta Sveučilišta te uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

Sustavom osiguravanja kvalitete na Fakultetu sprovode sljedeća tijela:
 • Odbor za unaprjeđenje kvalitete

 • Centar za kvalitetu

 • Povjerenstvo za nastavu

 • Povjerenstvo za studentska pitanja

 • Povjerenstvo za znanstveni rad

 • Povjerenstvo za unutarnju periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete

 • Radna skupina za praćenje kvalitete ishoda

 • Ostala relevantna tijela sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu.

Područja osiguravanja kvalitete na Fakultetu su:
 • Pravila, postupci i aktivnosti potrebni za trajno osiguravanje i promicanje kvalitete Fakulteta

 • Nadzor i periodično vrednovanje studijskih programa

 • Osiguravanje i promicanje kvalitete nastavnog procesa na Fakultetu

 • Osiguranje kvalitete nastavnog i nenastavnog osoblja

 • Opremljenost, raspoloživost i aktualnost sustava za nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnost

 • Osiguranje kvalitete znanstvene i stručne djelatnosti

 • Institucijska potpora studentima

 • Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

 • Javnost djelovanja