Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Upravljanje kvalitetom - ISO 9001 page banner

Upravljanje kvalitetom - ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom Pomorskog fakulteta u Splitu razvijen je u skladu s Normom EN ISO 9001:2015. Priručnik kvalitete, kao temeljni dokument sustava upravljanja kvalitetom, primjenjuje se u svrhu organiziranja, provedbe i nadzora aktivnosti koje su vezane za djelatnost Pomorskog fakulteta u Splitu, a posebno za obrazovanje, znanstveno-istraživački rad i visoko-stručnih usluga u pomorstvu.

Priručnik kvalitete je dokument za unutarnje i vanjske potrebe Pomorskog fakulteta u Splitu. On daje osnovne značajke, zacrtanu politiku kvalitete, te način udovoljavanja zahtjevima Norme ISO 9001:2015 te ostvarivanje postavljenih ciljeva Pomorskog fakulteta u Splitu.

Svrha sustava upravljanja kvalitete koji se primjenjuje je:

  • omogući zaposlenicima razumijevanje poslovnih aktivnosti koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva ISO 9001:2015 zahtjeva kupaca/korisnika usluga. Prvenstveno se to odnosi na neprestano utvrđivanje boljih organizacijskih rješenja i učinkovitijeg poslovnog sustava. Odgovornost i obaveza svih zaposlenika Pomorskog fakulteta u Splitu je da sudjeluju i pomažu u stvaranju sustava upravljanja kvalitete, uvođenju, održavanju i posebno unapređivanju sustava upravljanja kvalitetom;

  • postizanje zahtijevane kvalitete usluge, točno i pravovremeno obavljanje svih ostalih poslovnih aktivnosti koje posredno utječu na kvalitetu usluge.

ISO9001 certifikat hrvatski
ISO9001 certifikat engleski
hrvatski registar brodova ISO9001 certifikat hrvatski