Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Provjera autentičnosti page banner

Provjera autentičnosti

Pravilnikom o diplomskim i drugim ocjenskim radovima, koji je stupio na snagu 1. ožujka 2022. godine, Pomorski fakultet u Splitu propisuje obveznu provjeru autentičnosti studentskih radova korištenjem softvera za provjeru plagijata (detaljnije: članak 13., 23. i 24. Pravilnika).

Fakultet koristi TurnItIn softver za provjeru autentičnosti.

Web aplikaciji pristupate putem OVOG LINKA. Korištenje softvera je moguće nakon prijave za koju je potreban važeći elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Upute za korištenje sustava:

Za sva pitanja i komentare možete se obratiti na mail antiplagijat@pfst.hr.